Medewerkersdossier

Het voeren van een professionele (loon)administratie was nog nooit zo gemakkelijk als met GrowPro. Met ons medewerkersdossier beheert u op overzichtelijke wijze persoonsgegevens, bankgegevens, contractinformatie en eventuele data over de huisvesting. Ook kopieën van belangrijke documenten, zoals contracten, identiteitspapieren, rij- en verzekeringsbewijzen zijn op elk moment beschikbaar in de veilige GrowPro-omgeving. Voor contracten en andere overeenkomsten hebben we sjablonen om snel te kunnen inspelen op veranderende omstandigheden. Zo ontlasten we u met personeelszaken.

Tijdsregistratie

Met onze betrouwbare tijdsregistratie garandeert u een passende verloning van uw medewerkers. Ook voldoet u hiermee zonder veel moeite aan de wet- en regelgeving. GrowPro kan u zelfs waarschuwen bij dreigende overschrijdingen. Naast dagelijkse registratie van het aantal uren per persoon of groep medewerkers, is het ook mogelijk om ziekte- en verlofdagen en pauzes bij te houden. Het vastleggen van deze informatie kan live, via een barcodescanner/tablet, en achteraf. Vaak wordt na elke werkdag een overzicht geprint voor de medewerkers. De ervaring is dat misverstanden over gewerkte uren daardoor definitief tot het verleden behoren.

Scannen

GrowPro wordt handmatig gevoed met informatie en via geselecteerde scanners en weegschalen, eventueel gekoppeld aan een labelprinter. Met een barcodescanner/tablet kunt u live de uren bijhouden van elke medewerker, die hiervoor een unieke barcodebadge ontvangt. In combinatie met een weegschaal, registreert u in GrowPro eenvoudig, snel en nauwkeurig uw oogst. Het gaat dan om gewas, gewicht, verpakking, perceel, tijd en medewerker. Een geprinte sticker op de verpakking maakt uw producten daarna traceerbaar, van het land tot aan de verwerking. Dit komt de kwaliteitsbewaking ten goede.

Oogst wegen

Uw oogst kan op twee manieren worden gemeten: wegen op een mobiele/vaste opstelling of eenheden tellen. In het eerste geval, leggen we locatie en soort verpakking met een barcodescanner vast. Daarna wordt de gewogen oogst via een persoonlijke barcode gekoppeld aan de verantwoordelijke medewerker. In het tweede geval, tellen we de gevulde verpakkingen. Dit wordt vaak gedaan bij het oogsten in eindverpakkingen. Het resultaat is iets minder nauwkeurig, maar door de grote tijdsbesparing bij meten en registreren wordt deze methode veel gebruikt.

Prestatie/rapportage

GrowPro is zeer geschikt om de effectiviteit van uw oogstmedewerkers te monitoren. Hierbij kijkt u naar het geoogste gewicht per persoon per tijdseenheid, en de gemiddelde productiviteit van iemand van dezelfde leeftijd. Doordat het werk van elke medewerker over langere tijd wordt vastgelegd, geeft GrowPro u bruikbare handvatten om uw mensen te complimenteren of juist extra te stimuleren. Het programma levert ook de complete gegevens voor uw salarisverwerking. Verder krijgt u via GrowPro gedetailleerd inzicht in de jaarlijkse opbrengsten per perceel. Zo werkt u met GrowPro aan de verdere groei van uw bedrijf.